Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, korunmaya muhtaç çocukların  kaldığı kurumlarda olması gereken standartları belirleyerek, Türkiye genelinde uygulamaya başladı. Bakanlık, standartların hayata geçirilmesi amacıyla ”Ebeveyn  Bakımından Yoksun Çocuklar İçin Ulusal Minimum Standartlar El Kitapçığı” da  hazırladı.

 

İstismar eden personelin işine son verilecek

İlgili kurumlardaki çocuklara yönelik tüm programlar, çocukların  korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası hukukun koymuş olduğu standartları  yansıtan yazılı bir politikaya sahip olacak.

Kurumlarda şiddet, bir disiplin sağlama yöntemi olarak  kullanılmayacak, çocukların kurumda bulunduğu sürece koruma ve güvenliklerini  izleyecek bir mekanizma olacak. İhmal ve istismarın önlenmesi ve müdahale  edilmesinde kurum ile çocuğun ailesi ve yakın çevresi arasında işbirliği olacak. İstismar ettiği kesinleşen personelin işine son verilecek.

Her çocuk için plan yapılacak 

Her çocuk için uzman personel eşgüdümünde, çocuğun bakımından,  korumasından, gözetimden sorumlu personelin, çocuğun, ailesinin ya da gerekli kurumların katılımıyla hazırlanmış yazılı uygulama planı olacak. Çocuğun içinde  bulunduğu koşullar doğrultusunda, uygulama planı düzenli olarak gözden  geçirilerek yeniden düzenlenecek.

Çocuklara her türlü kişisel temizlik malzemesi sağlanacak

Kurumlarda kalan çocukların kişisel bakımlarına yönelik de standartlar  olacak. Buna göre, çocukların yeterli ve dengeli beslenmeleri için yemek mönüleri  beslenme kontrolünde hazırlanacak. Yeterli miktarda gıda sağlanacak ve dengeli  besleyici yemekler hazırlanacak. Yemekler gün boyunca düzenli aralıklarla  yenilecek. Güvenli, sağlıklı, sürekli ve bedelsiz içme suyu olacak. Hijyen  kurallarına uyulacak.

Çocuklar istedikleri ve gereksinim duydukları zaman banyo  ve kişisel bakım yapabilecek. Çocuklara diş fırçası, macun, hijyenik malzeme,  sabun gibi kişisel temizlik malzemeleri sağlanacak.

Mahremiyet önlemleri alınacak 

Çocuklardan sorumlu tüm yetişkinler, çocuğun yüksek yararı ile uyumlu  olarak onların mahremiyeti hakkını destekleyecek. Personel için mahremiyet ve sır  saklamaya ilişkin kurallar ve yaptırımlar olacak. Personel, çocukların  yaşantılarını veya geçmişlerini diğer kişi ve çocukların önünde tartışmayacak.

Olanaklar ölçüsünde tuvalet, banyo, giyinme işleriyle ilgili yerlerde  mahremiyet önlemleri alınacak. Erkek ve kız çocuklar için ayrı banyo, giyinme ve tuvalet olanakları olacak. Çocukların güvenli bir şekilde yalnız kalabilecekleri  yerler olacak.

Güven içinde şikâyette bulunabilecekler 

Çocuğun mahremiyeti ihlal edilmeksizin güven içinde şikayette  bulunabilmesini ve bunun gereğinin yapılmasını sağlayacak sistemler olacak. Çocukların şikayetleri hakkında kendilerine geri bildirim verilecek, her koşulda  uygun eğitim alması sağlanacak, eğitim olanaklarına ayrımcılığa maruz kalmadan erişecek.

Kapasitenin üstünde çocuk yerleştirilmeyecek 

Kurumlara binanın kapasitesinin üstünde çocuk yerleştirilmemesi  sağlanacak. Kurumlardaki fiziksel koşullar çocukların ”mahremiyet ve ait olma duygusunu” destekleyecek şekilde düzenleyecek. Güvenlik önlemleri, sürekli  güncellenen acil durum planları olacak.